Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer je beroep op ons doet, deel je ons immers vaak persoonsgegevens mee. Je moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens. In deze privacy verklaring lees je hoe we dit doen.

De privacyverklaring is van toepassing op op eenmanszaak Mattentaarten Matthijs met zetel te Lessensestraat 43, 9500 Geraardsbergen en met ondernemingsnummer BE0747310368 (hierna “Mattentaarten Matthijs” of “wij”), in onze winkels en op de website https://mattentaartenmatthijs.be beheerd door eenmanszaak Mattentaarten Matthijs, (hierna “Mattentaarten Matthijs” of “wij”).

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaard je onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

De gegevens die je ons meedeelt:

Wanneer je een bestelling bij ons plaats, in de winkel dan wel op de website, vragen we je om ons jouw naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer mee te delen. Dit is noodzakelijk om ons onderling contract uit te voeren. (Namelijk, uw bestelling verwerken.)

De gegevens die automatisch worden verzameld:

Je kan onze website bezoeken zonder persoonsgegevens mee te delen. In dat geval kunnen bepaalde gegevens wel verzameld worden via cookies (zie cookie policy) Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen gelezen worden door Mattentaarten Matthijs en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan één van onze websites. Het gaat om:

 • 1) het TCP/IP-adres vanwaar u onze websites bezoekt
 • 2) het type en de versie van jouw navigatiesysteem (als uw browser dit doorgeeft)
 • 3) de laatst bezochte internetpagina (als uw browser dit doorgeeft)
 • 4) De identificatiegegevens van uw mobiel apparaat, alsook de geografische locatiegegevens (als uw browser dit doorgeeft)

Algemene doeleinden:

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

 • Je de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren (voorbeeld: uw bestelling verwerken)
 • Marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de websites,webshops en applicaties
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen
 • De technische administratie van de website te beheren
 • Statistische doeleinden
 • Het leveren van support

Direct marketing en mededeling aan derden:

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

We kunnen jouw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Opslag persoonsgegevens:

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaren wij jouw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is om diensten te leveren.

Recht van toegang en verbetering:

Wanneer je beroep wenst te doen op je privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@mattentaartenmatthijs.be, mits bijbrengen van een kopie van je identiteitskaart

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Mattentaarten Matthijs mogelijk over jou beschikt
 • Recht op rechtzetting, het vervolledigen of bijwerken van jouw persoonsgegevens
 • Recht op schrapping van jouw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’)
 • Recht op een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die je ons bezorgd hebt
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Mattentaarten Matthijs mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Mattentaarten Matthijs.

Je kan je ook niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele of wettelijke verplichtingen

Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wil ontvangen, kan je je op elk moment uitschrijven door te klikken op de link “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Mattentaarten Matthijs.

Veiligheid en vertrouwen:

Mattentaarten Matthijs heeft de nodige maatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site en betalingen in alle veiligheid te laten uitvoeren. Met behulp van SSL (beveiligde laag, geplaatst tussen onze servers en uw internet browser, waardoor de gegevens beveiligd worden) worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Hiervoor heb je geen speciale software nodig.

Wie een online bestelling plaatst op deze site en kiest voor online betaling zal gevraagd worden het nummer van de kaart op te geven. De verwerking van deze transactie wordt uitgevoerd door de gecertifieerde betaalprovider Mollie die instaan voor een 100% veilige transactie. De medewerkers van Mattentaarten Matthijs krijgen jouw kaartnummer niet te zien.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Mattentaarten Matthijs verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Als je vind dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid of als je vragen of over het gebruik van jouw gegevens of over de veiligheid van deze website, neem dan contact op met Mattentaarten Matthijs via info@mattentaartenmatthijs.be.

Klachten:

Wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken, kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie: www.privacycommission.be).

X